Článek holandského sociologa a antropologa zkoumá, do jaké míry je západní trh s uměním globalizovaný vzhledem k národnosti současných umělců zastoupených galeriemi v Amsterdamu a Berlíně. Autor přibližuje modely nastavení trhu, které jsou výsledkem kulturní globalizace.