Dokument představuje hlavní závěry mezinárodní konference na téma Globalizace a nemateriální kulturní dědictví, která proběhla 26. a 27. srpna 2004 pod záštitou United Nations University a UNESCO.