Kniha se zabývá skutečností, že kultura již nemá žádné hranice. S rostoucí realitou globalizace, kultura sama se stala globální. Sbírka esejů se zaměřuje na otázky týkajících se národní identity, domorodé kultury, hospodářského růstu, volného obchodu, kulturní politiky a globálního turismu. Globální kultura se zaměřuje na všechny aspekty „umění“, včetně: filmu, umění, hudby, divadla, televize a muzeí. Kniha popisuje, jak současné kulturní politiky pracují a co můžeme očekávat od budoucí podoby globální kultury.