Organizace Voices of Culture publikovala studii, která předkládá strategii pro dosažení genderové rovnosti v kulturních a kreativních odvětvích. Problematika je rozdělena na čtyři klíčová témata, kterými jsou rovný přístup žen k pracovním příležitostem a vedoucím pozicím, genderové stereotypy a role, sexuální obtěžování a systematická diskriminace na základě genderu. Studie nastiňuje každé z témat, jejich ideální řešení a konkrétní příklady z praxe.