Publikace propojuje gender, umělecké intervence a koučink.

Vládní strategie samy o sobě nestačí k proměně genderového sociálního konstruktu. Publikace představuje umělecké metody založené na metaforách a vyprávění, které mohou ženám pomoci upravit chování ovládané genderovými stereotypy.