Tento dokument identifikuje případné potřeby výzkumu v odvětví kreativních průmyslů na základě hlavních politických výzev. Mezi ně patří i technologické změny, které zaujímají ústřední místo. Tématy jsou např.: změny hodnotového řetězce odvětví vlivem digitálního kódování a tudíž potřeba nových obchodních modelů, vývoj obsahu pro nové digitální technologie, internet jako budoucí těžiště spotřeby umění nebo nové distribuční kanály. Kromě technických problémů je tématem práce také kulturní rozmanitost a oběh a výměna kulturních produktů. Další výzkumnou otázkou je vliv inovací na spotřebu. Zabývá se také novými modely spotřeby ovlivněnými navýšením „nové kreativní třídy“, což má  stále větší vliv na místní a regionální rozvoj.