Studie založená na příkladech a výzkumech ukazuje, jak může být dobré plánování prospěšné pro veřejné zdraví, jak mohou zdravotní společnosti omezit uhlík a platby díky sloučení služeb a jak mohou designéři ovlivnit kvalitu lidského života.