Tato brožura není návodem k fundraisingu ani komplexní analýze politik financování a podpory projektů kulturní spolupráce v jihovýchodní Evropě. Je to reakce na tvrzení kulturních činitelů v regionu, že nedostatečné zdroje jsou investovány do kulturní spolupráce navzdory tomu, že tato spolupráce má zásadní význam pro demokratizaci a smíření společností v jihovýchodní Evropě. Je také reakcí na často opakované politické prohlášení, že kultura je důležitá.