Studie poskytuje přehled základních zaměstnaneckých poměrů pro osoby pracující v oblasti současného performativního umění v Evropě. Byla zadána Judith Staines v roce 2004 organizací IETM za účelem zmapování právního, daňového a sociální statutu samostatně výdělečně činných umělců a kulturních pracovníků. Studie obsahuje i přehled těchto zaměstnaneckých poměrů v pětadvaceti evropských zemích.