Kniha představuje pohled na kritické problémy z oblasti umění a managementu kultury v evropském kontextu. Obsahuje příspěvky od expertů a akademiků z Irska, Velké Británie, Španělska, Dánska i odjinud. Studie přitom klade důraz na zvyšující se tlak na umělecké a kulturní pracovníky usilující o zvýšení efektivity, výkonnosti, transparentnosti a zodpovědnosti, jež se objevuje na pozadí finančních omezení a škrtů. Řada kapitol reflektuje často nedůvěřivé, ba někdy až nepřátelské, reakce „lidí od umění“ vůči strukturám managementu, ačkoli v publikaci přetrvává názor, že organizace musí být řízeny profesionálně a hospodárně s ohledem na náklady.