IETM, mezinárodní síť pro performativní umění, vydává publikace Fresh Perspectives, které zkoumají, jak se odvětví současného umění zabývá zásadními problémy dnešní reality: politikou, ekonomikou, rovností pohlaví, životním prostředím, globalizací atd. Fresh Perspectives poskytuje odborníkům pohled na hodnotu současného umění a kulturní praxi pro jednotlivce a společnost.

Šesté vydání obsahuje výběr projektů a podrobně popisuje jejich tvůrčí procesy a s nimi spojené výzvy a příležitosti, které přináší použití technologií smíšené reality.