IETM, mezinárodní síť pro performativní umění, vydává publikace Fresh Perspectives, které zkoumají, jak se odvětví současného umění zabývá zásadními problémy dnešní reality: politikou, ekonomikou, rovností pohlaví, životním prostředím, globalizací atd. Fresh Perspectives poskytuje odborníkům pohled na hodnotu současného umění a kulturní praxi pro jednotlivce a společnost.

Tato publikace, vytvořená ve spolupráci s COAL (Coalition for Art and Sustainable Development), představuje jak současné umění přistupuje k enviromentálním problémům.