IETM, mezinárodní síť pro performativní umění, vydává publikace Fresh Perspectives, které zkoumají, jak se odvětví současného umění zabývá zásadními problémy dnešní reality: politikou, ekonomikou, rovností pohlaví, životním prostředím, globalizací atd. Fresh Perspectives poskytuje odborníkům pohled na hodnotu současného umění a kulturní praxi pro jednotlivce a společnost.

Třetí číslo seriálu Fresh Perspectives „Umění neposlušnosti“, se zabývá tím, jak umění zasahuje a zapadá do politiky. Autor Daniel Gorman nás vezme na cestu zásadními tématy, jako je umění v konfliktních zónách, umění a občanství, eticky kontroverzní zdroje financování umění a kulturní bojkot.