IETM, mezinárodní síť pro performativní umění, vydává publikace Fresh Perspectives, které zkoumají, jak se odvětví současného umění zabývá zásadními problémy dnešní reality: politikou, ekonomikou, rovností pohlaví, životním prostředím, globalizací atd. Fresh Perspectives poskytuje odborníkům pohled na hodnotu současného umění a kulturní praxi pro jednotlivce a společnost.

Tato publikace série IETM Fresh Perspectives pojednává o divadelním umění a teritoriích. Globální problémy, jako je ekonomický stres, výzvy životního prostředí a migrační toky, ovlivňují a transformují evropská města a jejich populace. Národní identity již neodpovídají státním hranicím; fyzické a duševní prostory, které obýváme – naše území – se mění.