IETM (International network for contemporary performing arts), mezinárodní síť pro performativní umění, vydává publikace Fresh Perspectives, které zkoumají, jak se odvětví současného umění zabývá zásadními problémy dnešní reality: politikou, ekonomikou, rovností pohlaví, životním prostředím, globalizací atd. Fresh Perspectives poskytuje odborníkům pohled na hodnotu současného umění a kulturní praxi pro jednotlivce a společnost.

The Invisible Hand, první publikace ze série Fresh Perspectives, se zabývá vztahem umění k ekonomice. Charlie Tims a Shelagh Wright z Mission Models Money analyzovali umělecké projekty, které se přímo zabývají otázkami ekonomiky, peněz nebo ekonomické směny a jak tyto projekty rezonují v dnešním ekonomickém a sociálním prostředí.