Tento dokument poskytuje informace o následných krocích, které provádí Evropská komise v parlamentních textech v oblasti působnosti Výboru pro kulturu a vzdělávání. Jeho oblast působnosti je zaměřena na nelegislativní texty. Zahrnuje období od roku 2000 do roku 2005.

Zpráva se skládá ze sestavení dokumentů „SP“, které vypracovala Evropská komise s cílem informovat o opatřeních přijatých na základě textu přijatého v Parlamentu. Kompilace vychází ze seznamu následných kroků Evropské komise, které poskytla Evropská komise pro plenární zasedání a následné oddělení.