Článek předkládá srovnání provedení oper Leoše Janáčka v České Republice a v zahraničí v letech 1990 až 2011 v kontextu problematiky národní identity. Článek byl realizován v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015).