Jde o analytickou studii, v které Florida prezentuje stav indexu kreativity v 50 státech USA, hodnotí výsledná data a rovněž je uvádí do vztahů k dalším kategoriím a ukazatelům.