Publikace představuje důležitý přírůstek do nepočetné rodiny knih napsaných pracovníky komunitního umění o svých činnostech a praxi. Jak již vypovídá název, kniha by měla „sloužit jako obecný úvod pro laiky, či jako podnětná četba pro ty, kdo se již v této oblasti pohybují“. Definuje komunitní umění, rozebírá pod něj spadající procesy a řeší také ústřední otázky, jakými je například participace, zplnomocnění a vyhodnocení dopadu. Každé téma je doprovázeno redakčním úvodem, jež následují texty od přispěvatelů, kteří na problematiku pohlíží ze své specifické perspektivy a vztahují ji k vlastní, aktuální praxi.