Základní údaje o financování kultury (divadla a tance) v některých vybraných evropských městech mapují celkové rozpočty pro kulturu, výdaje na jednoho občana v EUR, podíly financování divadla a tance na celkových kulturních výdajích a některé další údaje na základě statistických čísel z roku 2003.