Dokument shrnuje údaje o nakládání s rozpočtem v jednotlivých sekcích živého umění v rámci Ministerstva kultury a ukazuje nejen jejich podfinancování, nýbrž i nutnost systematičtějšího přerozdělování dostupných finančních prostředků.