Studie zkoumá 17 organizací z těchto tří tematických oblastí:
• Hudební organizace prosazující evropskou hudební tradici a zároveň poskytující školení pro (většinou) mladé hudebníky
• Kulturní sítě působící jako informační centra
• Na projekty orientované sítě nebo nadace