Kniha pojednává o aplikaci autorského práva v oblasti filmového průmyslu. Současnou úpravu filmového práva v České republice publikace přibližuje i skrze analýzu jeho historických podob či srovnání s filmovým právem v jiných zemích, zejména ve Spojených státech amerických.