Film Production Management (Management filmové produkce) čtenáře postupně seznamuje s procesem od tvorby scénáře až k stříbrnému plátnu. Kniha je určena jak ambiciózním začátečníkům, tak zkušeným profesionálům a má sloužit jako každodenní zdroj a pomůcka. Aktualizovaná verze zůstává neměnná ve svém praktickém a názorném přístupu, ale je navíc doplněna revidovanými formuláři, povoleními a rozpočtovými vzory, které jsou aplikovatelné na všechny typy produkce. Taktéž obsahuje důležité informace o standardech a typických procesech a praktikách, uvádí nejnovější dostupné informace o technologickém vývoji (např. digitální efekty) a řeší dopady internetu na filmový průmysl. Profesionálové filmové produkce, ať už jakkoli zkušení, mohou z této příručky vytěžit mnohé.