Druhé vydání knihy od Sue Beeton se tématem zabývá v plné šíři, probírá mnoho aspektů filmem hnaného turismu a jeho forem a také obsahuje doporučení pro komunitní plánování v kontextu tohoto typu turismu. Rozlišuje přitom mezi filmem a TV, zdůrazňuje roli filmu v destinačním marketingu atd.