Autorka se do hloubky zabývá procesy, strukturou a rámci, v kterých fungují současné mezinárodní umělecké kolaborace. Na základě pěti případových studií z indo-německého prostředí autorka navrhuje, jak efektivně možností přeshraniční spolupráce využívat.