Leila Jancovich a David Stevenson ve své publikaci řeší jak a proč Velká Británie do značné míry neřeší nerovnost a nespravedlnost v dotovaném kulturním sektoru navzdory dlouhodobému mezinárodnímu politickému diskurzu na toto téma.

Kultura nedůvěry, obviňování a strachu mezi politiky/čkami a odborníky/cemi z praxe vedla k politickému prostředí, které vytváří přehnané cíle, akceptuje hodnocení průměrné kvality, podporuje vyprávění o úspěchu a postrádá smysluplnou kritickou reflexi. Kniha podporuje otevřenější a upřímnější rozhovory o neúspěších v kulturním sektoru.