Výroční zpráva Přezkumného výboru ve věci vývozu kulturních objektů a uměleckých děl z roku 2013 až 2014.