Evropský systém národních a regionálních účtů (ESA 1995 nebo zkráceně ESA) je mezinárodně porovnatelný účetní rámec pro systematický a podrobný popis celkového hospodářství (regionu, země nebo skupiny zemí), jeho jednotlivých složek či ukazatelů a jeho vztahů s ostatními hospodářskými celky.

ESA 1995 nahrazuje Evropský systém integrovaných ekonomických účtů publikovaný v roce 1970 (ESA 1970; druhé poněkud upravené vydání vyšlo v roce 1978).