Cílem akčního rámce, který dokument předkládá, je stanovit společný směr pro činnosti související s kulturním dědictvím na evropské úrovni, především v politikách a programech EU. Rámec byl připraven na základě pravidelných výměn s členskými státy EU, předsednictvími Rady EU, Evropským parlamentem, organizacemi občanské společnosti, kulturními subjekty a mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy a UNESCO. Vychází rovněž z poznatků získaných z deseti dlouhodobých projektů s názvem Evropské iniciativy, které Evropská komise realizovala v rámci Evropského roku kulturního dědictví.