Studie se zaměřuje na projekty, které mohou sloužit jako ukázkové příklady umělecké praxe zaměřené na problematiku migrace a dislokace. Autoři studie kriticky analyzují vznik těchto projektů a jejich dopad na účastníky, tvůrce a umělce. Publikace zachycuje stanoviska osob přímo zapojených do organizace a řízení uvedených projektů a ukazuje, jak se těmto iniciativám navzdory nepříznivému politickému prostředí podařilo překlenout vzdálenost mezi místními a nově příchozími.