Prvním cílem studie je analyzovat metody hodnocení sociálně-ekonomických dopadů regeneračních projektů a zjištěných dopadů. Druhým cílem je zdůraznit ty, které jsou zdravé a ty, které nejsou kritické. Konečným cílem tohoto výzkumu je vypracovat doporučení pro zlepšení hodnocení dopadů, modelů regenerace a pro podporu respektování kulturní rozmanitosti a sociální soudržnosti.