Autoři provádí empirickou analýzu informací ze systému regionálních muzeí ve Španělsku. Uvažují nad komplexním záběrem produkce s několika zadáními a výstupy. Jejich hlavní objevy ukazují, že alespoň polovina z dotazovaných muzeí pracuje efektivně s tím, že hlavní příčinnou neefektivnosti je neadekvátní nakládání se zdroji.