Tento dokument, čítající přes 500 stran, je výsledkem dvouletého úsilí pracovní skupiny ESSnet Culture o zmapování kulturních statistik ve státech EU.