Stejně jako se kulturní dědictví proměňuje, snaží se v něm i evropské instituce nacházet nové souvislosti a pojmenovávat jeho základní významy a přínos. Rada Evropy přijala tzv. Strategii 21 – strategii evropského kulturního dědictví pro 21. století, již tvoří tři základní pilíře – sociální oblast, územní a ekonomický rozvoj a znalosti a vzdělání. Publikace vychází z doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o strategii evropského kulturního dědictví pro 21. století.