Evropská komise pověřila zpracováním této studie  Palmer/Rae Associates. Studie slouží jako zdroj informací pro organizátory Evropského hlavního města kultury, a taktéž pro participující obce a vlády, kulturní subjekty, výzkumníky a novináře. Studie se zaměřuje především na organizační a finanční aspekty, a na společenské, ekonomické a kulturní dopady. Skládá se ze dvou částí, přičemž první část je věnována různým aspektům a dopadům události Evropské hlavní město kultury, a druhá část obsahuje jednotlivé zprávy 29 měst, které byly součástí studie.