Tato charta se snaží o to, aby se výrobci a distributoři filmů nebáli nabízet svá díla online, ale aby je mohli naopak tímto způsobem dobře prodávat. Nabádá správce serverů, aby nepropagovali možnosti pirátského kopírování. Komise uznává, že charta má zatím jen symbolický význam, považuje ji však za podnět pro konkrétní kroky, které přinesou hmatatelné výsledky.