V roce 2015 oslavil projekt Evropské hlavní město kultury své 30. výročí. Studie vydaná při této příležitosti popisuje úspěšné projekty Evropského hlavního města kultury, realizované v posledních letech. Na základě příkladů z různých zemích studie ukazuje, že se tato aktivita Evropské unie stala platformou pro strategické investování do kultury, ze kterého těží společnost i ekonomika jako celek.