European Agenda for Music má za cíl propojit různorodé hlasy z oblasti hudby a vytvořit tak trvalý dialog mezi tvůrci legislativy a kulturní politiky v dané oblasti a zúčastněnými stranami na evropské úrovni.