Tato studie rozvíjí koncepty z knihy The Rise of the Creative Class a aplikuje je na evropský kontext – na 14 evropských zemí a porovnává je se Spojenými státy. Vyvíjí nové ukazatele pro kreativní třídu a konkurenceschopnost, které jsou založeny na 3T ekonomického rozvoje – technologii, talentu a toleranci. I když se tato opatření liší v podstatných ohledech od ukazatelů v The Rise of the Creative Class, výsledky jsou přesto poučné a přesvědčivé.