Evropští vydavatelé jsou světovými lídry ve svém oboru a knižní sektor v Evropě má v současné době maloobchodní obrat ve výši přibližně 40 miliard € ročně. Knihy jsou samozřejmě základním nositelem evropské kultury, znalostí a jazyků, což se Evropská unie snaží podporovat. Nicméně na evropské úrovni existuje absence skutečné knižní politiky zahrnující programy přizpůsobené tomuto sektoru. Zpráva Evropa a kniha od Federace evropských vydavatelů argumentuje ve prospěch evropských programů pro knihy a navrhuje 20 klíčových opatření, která by mohla být přijata na podporu evropských knih.