Výsledný dokument prezentuje mapování současné situace kulturní výměny mezi EU a Jižní Koreou v rámci specifických oblastí jako je publikační činnost, scénické umění, kulturní dědictví, mobilita umělců a kulturních pracovníků, kulturní průmysl a audiovizuální projekty (se zvláštním zaměřením na koprodukci). Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí: 1. současná situace kulturní výměny mezi EU a Jižní Koreou, 2. zaměření na specifická kulturní odvětví a 3. audiovizuální sektor Jižní Korei. Zpráva obsahuje užitečné odkazy organizací z různých kulturních oblastí.