Klíčem pro uchování musejních sbírek je stabilní prostředí interiéru, které vyžaduje dobře udržovanou budovu s účinnými environmentálními mechanismy. Publikace Environmentální management jasně vytyčuje teorii i praktickou stránku toho, jak dosáhnout a zajistit vhodné musejní prostředí pro sbírky i pro lidi. Kniha akcentuje potřebu plánování a environmentální požadavky sbírek staví do popředí odpovědností musejních ředitelů. May Cassar klade důraz na roli samotné budovy, a to coby první ochranné linie před nestabilitou prostředí, přičemž uznává důležitost pravidelného monitoringu a kontrol a také rozdělení musea na kritické oblasti se sbírkami a nekritické, v kterých se nachází kanceláře, kavárny a veřejné prostory.