Kreativní průmysly představují zásadní a rychle se měnící oblast aktivit, která je v současnosti uznávaná jako odvětví, jehož růst je klíčový pro ekonomiku založenou na znalostech. Nicméně stále převládá obecný nedostatek pochopení toho, co je míněno pojmem „kreativní průmysl“ , a je zajímavé, že k dnešnímu dni tvůrčí odvětví nebyla předmětem společného akademického výzkumu. Tato kniha si tedy klade za cíl informovat akademiky, politiky, podpůrné agentury a kreativní podnikatele o současných prioritních otázkách výzkumu kreativního průmyslu a i nastiňuje klíčové výzvy, které je potřeba řešit. Přední akademici řeší  řadu problémů v rámci kreativních průmyslů v různých zemích a kontextech a kniha poskytuje cenný vhled do tvůrčího podnikatelského procesu z mezinárodního hlediska.