Populární nákupní e-platformy typu Etsy přispívají k prudkému nárůstu podnikatelů v oblasti kreativních řemesel. Publikace definuje řemeslné obchodníky a jejich produkty v globálním kontextu.

Kniha pomáhá porozumět současnému rozvoji řemeslného sektoru. Zároveň mapuje výzvy, kterým sektor čelí a nastiňuje jeho budoucí podobu.