Evropská komise zadala zpracování této studie univerzitě v Utrechtu. Cílem studie je poskytnout lepší pochopení procesů a potřeb společností v kulturních a kreativních průmyslech (dále KKP). Základním záměrem studie je popsání dílčích problémů a poskytnutí souvisejících doporučení. Zvláště jsou zdůrazněny problémy společné všem KKP a nastíněny klíčové determinanty pro posílení podnikání v KKP. Studie tak navrhuje obecné přístupy k rozvíjení příznivého prostředí, stejně jako zvláštní doporučení k poskytnutí podpory jednotlivým determinantům, zdůrazňujíce nejlepší postupy a berouce v úvahu odlišnosti v rámci sektoru, různé úrovně politiky a rovněž různé fáze, ve kterých se KKP mohou nacházet. Klíčové přístupy jsou ve studii ilustrovány na zhruba 40 nejlepších příkladech a v závěru studie lze nalézt bibliografii základních pramenů.