Článek se snaží o popsání a zkoumání důsledků konfliktního a zavádějícího používání „angažovanosti“ ve vztahu k institucionálnímu jednání, které je nějakým způsobem sporné v otázkách kultury a dědictví. Uvažuje nad vývojem výstavy Svitky od Mrtvého moře pořádané Royal Ontario Muzeum v Torontu roku 2009.