Zpráva se snaží o kontextualizaci používání dotací v širším měřítku filantropie a fundraisingu na jedné straně a hlavní struktury organizace na straně druhé. Text zahrnuje tři případové studie financování a zaměřuje se na externí faktory.