Růst je v tomto modelu stimulován technologickou změnou způsobenou cílenými investičními rozhodnutími, které učinily subjekty maximalizující zisk. Charakteristickým znakem technologie vnímané jako „input“ je to, že není ani konvenčním statkem, ani veřejným; je nesoupeřící, částečně vylučitelným statkem. Kvůli této nonkonvexitě, kterou s sebou nese povaha statku vzdáleného rivalitě, nelze přistoupit k přijímání ceny (price-taking u dokonalé konkurence). Hlavními závěry pak praví že stav lidského kapitálu determinuje míru růstu, že  pouze příliš málo lidského kapitálu je určeno pro vyvážený výzkum, že integrace do světových trhů urychlí míry růstu a že vysoký stav populace není dostatečnou podmínkou pro další tvorbu růstu.