Studie identifikuje trendy v oblasti podpory soukromých investic do kulturního sektoru v členských státech EU. Pracuje s empirickými daty, které byly shromážděny pomocí dotazníkového průzkumu z případových studií provedených v pěti zemích a užitím desk research (tzv. výzkum od stolu). Obsahuje přehled mechanismů a opatření užívaných k podpoře soukromých investic, a to včetně následujících: daňový rámec (tj. podpora skrze kulturní, obchodní a dobročinné investice), finanční a bankovní modely a investiční zprostředkovatelé. Studie obsahuje i srovnání soukromých investic v kultuře mezi Spojenými státy a Evropou.